Misyon & Vizyon

Misyon
Modern Türkiye'nin gereksinim duyduğu bilim, teknoloji gibi alanlarda yüksek nitelikli, idealist, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, geliştirici, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, çevre konusunda duyarlı, profesyonel insan gücünü yetiştirmek,
 Bilgi ve teknoloji üretmek, kullanmak ve yaymak, sanayi ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda sağlamak, çeşitli toplum sorunlarına çözüm bulmak,
 Kamuoyunu aydınlatmak, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak, bireylerin yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Bilim ve teknoloji gibi alanlarda öncü, yapıcı ve yaratıcı faaliyetleriyle, topluma hizmetleri, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.